Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia


                                Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia  !!!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  II Oddział w Łodzi
zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia  na temat:

„Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

– warunki nabywania prawa do świadczenia,

– komu będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające,

– jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji,

– jakie dokumenty należy załączyć do wniosku,

– jakie świadczenia będą uwzględniane przy ustalaniu progu 1600zł,

– od kiedy będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające,

– w jakiej kwocie przysługuje świadczenie uzupełniające,

Więcej szczegółów na stronie www.zus.pl

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Szkolenie  odbędzie się  17 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Poddębicach

ul. Łęczycka 16 I piętro, sala 101  Początek szkolenia godzina  10:00