Aktywny samorząd w 2019 roku- wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku wznowił finansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (Moduł I, Obszar C,  Zadanie 1).

            Z pomocy w programie mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego  o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 r.ż. niezbędne jest orzeczenie  o niepełnosprawności, a w przypadku osób dorosłych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

            Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolność do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia.

            W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

            Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto wózka.

            Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie     w Poddębicach, ul. Łęczycka 28 w pokoju nr 1 (na parterze) w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. Termin składania wniosków do 30.09.2019r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR lub telefonicznie pod nr tel. 43/678-40-40 wew.12 lub 530-184-884.