INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 13.06.2019r.


na realizację zajęć socjoterapeutycznych dla 40 uczestników projektu „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 ważne oferty częściowe, tj.:

1. Pani Monika Buda- oferta na zajęcia socjoterapeutyczne wyjazdowe

 2. Pani Małgorzata Charuba- oferta na zajęcia socjoterapeutyczne stacjonarne.

W/w oferty spełniły wymogi i kryteria wyboru i zostały wybrane do realizacji.


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/pcnet-serwis/ftp/pcpr/wp-content/themes/gbs-blog/functions.php on line 283