Informacja dotycząca projektu „Rozwiń skrzydła”W związku z realizacją przez Powiat Poddębicki projektu „Rozwiń skrzydła”, informujemy wszystkie osoby aktualnie będące jego uczestnikami, jak i osoby zamierzające wziąć w nim udział, że projekt będzie kontynuowany i nie ma zagrożenia zaprzestania jego realizacji.

Informujemy, iż w najbliższym czasie, tj. w miesiącu lipcu 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja w ramach II Etapu naboru dla 15 osób niepełnosprawnych zainteresowanych udziałem
w działaniach projektowych – ogłoszenie o naborze uczestników zostanie zamieszona na stronie www.pcprpoddebice.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Rozwiń skrzydła” zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach bezpośrednio w siedzibie lub pod numerem telefonu: 43 678 40 40.