Kolejne działania projektowe

Projekt „Rozwiń skrzydła”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

            Wraz z rozpoczęciem nowego roku uczestnicy projektu coraz szerzej „rozwijają skrzydła”, biorąc udział w kolejnych działaniach projektowych. W dniach 26-28 stycznia 2019 r. aktywnie uczestniczyli w warsztacie pt. „Radzenie sobie ze stresem”. Zajęcia miały formę wyjazdową, co pozwoliło na odreagowanie problemów życia codziennego. Osoby niepełnosprawne spędziły 3 dni poza miejscem zamieszkania. W trakcie zaplanowanych zajęć uczestnicy zdobywali umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem. Warsztat oparty był o autorefleksję, dyskusje, doświadczenia i ćwiczenia, które odbywały się w przyjaznej i relaksującej atmosferze.           Ponadto uczestnicy projektu na bieżąco, zgodnie z potrzebami korzystają ze wsparcia psychologa oraz radcy prawnego. Regularnie odbywają się również zajęcia socjoterapeutyczne oraz treningi gry Boccia. 

            W miesiącu marcu rozpoczną się działania z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników tj.: szkolenia zawodowe, które uczestnicy wybiorą zgodnie ze zdiagnozowanymi przez doradcę zawodowego potrzebami i indywidualnym potencjałem oraz kurs prawa jazdy kategorii B.