Zapytanie ofertowe – warsztaty

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Poddębicach – w związku z realizacją projektu pt. „Rodzina pod parasolem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie wykładowcy do przeprowadzenia warsztatów pt. „Radzenie sobie ze stresem”, dla 20 rodziców pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Pobierz – Zapytanie ofertowe – warszaty (.docx)