Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci

W okresie od 03.03.2018r do 24.03.2018r. odbędą się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci będących uczestnikami projektu ,, Rodzina pod parasolem’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla poddziałania IX.2.1. usługi społeczne i zdrowotne . Zajęcia odbywają się w Centrum Języków Obcych ,, SÓWKA’’ w każdą sobotę marca w godzinach od 9.00 do 15.00.