WYJAZD SOCJOTERAPEUTYCZNY DLA DZIECI

 

W dniach od 27.01.2018r. do 09.02.2018r. w ramach projektu „Rodzina pod parasolem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 odbędzie się wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży- podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu poddębickiego. Miejsce wypoczynku i zajęć to Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ,,Relaks’’ w Rochnie, powiat brzeziński.