Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych

W ramach projektu „Rodzina pod parasolem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach prowadzi nabór kandydatów na rodziny zastępcze.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 28, 99- 200 Poddębice, telefon 43 678 40 40 lub kom. 605 909 433.