Planowane działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – „Rodzina pod parasolem”.

W najbliższym czasie osoby pełniące funkcję rodziców zastępczych zaprosimy do udziału w warsztatach pt. : ,,Radzenie sobie ze stresem’’. Warsztaty będą miały formę wyjazdową. Z udziału w warsztatach będą mogły skorzystać osoby będące uczestnikami projektu pn.:,, Rodzina pod parasolem’’.