Kulinarna grupa wsparcia dla rodziców zastępczych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – „Rodzina pod parasolem”.

W dniu 05.10.2017r. odbyło się spotkanie dla rodziców zastępczych w ramach grupy wsparcia. Spotkanie było wyjątkowe, gdyż zostało urozmaicone przez zajęcia kulinarne. Rodzice wspólnie wypiekali bułki, przygotowywali pasty, zupę oraz soki ze świeżych owoców i warzyw.