KRYTERIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON W 2017 R.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia.

-Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w wysokości 100% przyznanego dofinansowania z NFZ.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Nie przyznaje się dofinansowania osobom, które były na turnusie w ubiegłym roku.

-W pierwszej kolejności przyznaje się dofinansowanie osobom, które nigdy nie korzystały z dofinansowania począwszy od stopnia znacznego, umiarkowanego i lekkiego, następnie analogicznie osoby, które były na turnusie w latach np. 2010-2015 i wcześniej.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby:

  1. stopień znaczny – 85% kosztów przedsięwzięcia,
  2. stopień umiarkowany – 80% kosztów przedsięwzięcia,
  3. stopień lekki – 75% kosztów przedsięwzięcia

po weryfikacji kosztorysu wnioskowanego zakresu prac.

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:

a) bariery architektoniczne – 4.500,00zł

oraz 10.000,00 zł w przypadku:

budowy pochylni bądź podjazdu do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu oraz zakupu i montażu:

– krzesła schodowego na szynie,

– podnośnika,

– platformy schodowej,

– windy przyściennej,

– innych urządzeń do transportu pionowego,

b) w komunikowaniu się –1.500,00 zł

c) techniczne – 2.500,00 zł